ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
น้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงาน กลุ่มบริษัท สยามเจมส์

Enter Site